Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

ตัวอย่าง

เรื่องย่อ

6.5
Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน on IMDbGeronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

ชื่ออังกฤษ : Geronimo: An American Legend (1993)
ชื่อไทย :  เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน
ประเภท : Drama, History, Western , HD, Master

เรื่องย่อ : Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

“เจอโรนีโม่” อาปาเช่ผู้ทรนงในเกียรติและความภาคภูมิใจของอินเดียนแดง

Read More
Post navigation