Little Miss Period (Seiri-chan) (2019) เซย์ริจัง น้องเมนส์เพื่อนรัก

Little Miss Period (Seiri-chan) (2019) เซย์ริจัง น้องเมนส์เพื่อนรัก
4.6

ชื่อไทย: เซย์ริจัง น้องเมนส์เพื่อนรัก
ชื่ออังกฤษ: Little Miss Period (Seiri-chan) (2019)
ประเภทหนัง: Comedy

ช่วงเวลาแห่งความรู้สึกที่ล่วงละเมิดผู้หญิงในช่วงเวลาหนึ่งของเดือนแต่ละบทในซีรีส์จะติดตามผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่ “Little Miss Period (Seiri-chan)” มาเยี่ยมเธอซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ในช่วงเวลาของเธอ ในขณะที่ผู้หญิงกลัวการมาถึงของ Little Miss P โดยเฉพาะ “Period Punch” ของเธอซึ่งเป็นตัวแทนของการเป็นตะคริวประจำเดือนในฐานะบุคคลที่เธอแน่วแน่และห่วงใยและมักจะสนับสนุนผู้หญิงผ่านปัญหาส่วนตัวหรือความวุ่นวายทางอารมณ์ ตลอดซีรีส์ Little Miss P ไปเยี่ยมผู้หญิงในหลากหลายสถานการณ์และบริบททางประวัติศาสตร์ “เซย์ริจัง น้องเมนส์เพื่อนรัก” มีบทหนึ่งที่ติดตามผู้หญิงในสมัยเอโดะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออาศัยอยู่ในกระท่อมมีประจำเดือนในขณะที่อีกบทหนึ่งเป็นชีวประวัติสมมติของโยชิโกะซาไกผู้ผลิตผ้าอนามัยเชิงพาณิชย์ชิ้นแรกที่จำหน่ายในญี่ปุ่น

แจ้งหนังเสีย
×
Loading...กำลังโหลด โปรดรอสักครู่...
Loading...กำลังโหลด โปรดรอสักครู่...