Mother and Child (2009)

Mother and Child (2009)

ตัวอย่าง

เรื่องย่อ

7.2

ชื่ออังกฤษ: Mother and Child (2009)
ประเภทหนัง:  Drama, Romance

ละครมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้หญิงสามคน: ผู้หญิงอายุห้าสิบปีลูกสาวที่เธอยอมแพ้เมื่อรับเลี้ยงเมื่อสามสิบห้าปีก่อนและผู้หญิงที่ต้องการรับบุตรบุญธรรมของเธอเอง

Read More

Post navigation