The Professor and the Madman (2019)

The Professor and the Madman (2019)
7.3

ชื่ออังกฤษ: The Professor and the Madman (2019)
ประเภทหนัง: Biography, Drama, Mystery

ครูเจมส์เมอร์เรย์เริ่มทำงานรวบรวมศัพท์แสง “The Professor and the Madman” สำหรับการอ้างอิงคำหลักภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ดในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้าและได้รับมากกว่า 10,000 ส่วนจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอาชญากร Broadmore ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับศาสตราจารย์เจมส์เมอร์เรย์ซึ่งในปี 2400 เริ่มรวบรวมคำอ้างอิงภาษาอังกฤษและนำคณะกรรมการกำกับและหมอไมเนอร์ส่งมากกว่า 10,000 Rundown ขณะที่เขากำลังรับการรักษาที่โรงพยาบาล Broadmoor Criminal Madman

แจ้งหนังเสีย
×
Loading...กำลังโหลด โปรดรอสักครู่...
Loading...กำลังโหลด โปรดรอสักครู่...