Zoo Season 3 สัตว์ สยอง โลก ปี 3

Zoo Season 3 สัตว์ สยอง โลก ปี 3
6.5

ชื่อไทย: สัตว์ สยอง โลก ปี 3
ชื่ออังกฤษ: Zoo Season 3
ประเภทหนัง: Drama, Mystery, Sci-Fi

มนุษย์เราอาจจะอยู่เหนือห่วงโซ่ทางชีวภาพเนื่องด้วยความฉลาดและสติปัญญา แต่จริงๆแล้วมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่เปราะบางมาก เราอาจจะล่าสัตว์เพื่ออาหาร หรือความสนุก ทรมานสัตว์โดยการกักขัง นำมาฝึกฝนเพื่อความบันเทิงเริงใจของตัวเราเอง แต่ถ้าวันหนึ่งสัตว์เหล่านี้หมดความอดทนและอยากจะโต้กลับมนุษย์ที่เคยหยิ่งผยองว่าตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ถึงขั้นสูญพันธุ์ คงจะเป็นเรื่องที่เป็นภัยอันตรายสาหรับมนุษย์ชาติ

หนังภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แจ้งหนังเสีย
×

ZOO Season 3 EP.1

ZOO Season 3 EP.2

ZOO Season 3 EP.3

ZOO Season 3 EP.4

ZOO Season 3 EP.5

ZOO Season 3 EP.6

ZOO Season 3 EP.7

ZOO Season 3 EP.8

ZOO Season 3 EP.9

ZOO Season 3 EP.10

ZOO Season 3 EP.11

ZOO Season 3 EP.12

ZOO Season 3 EP.13