2475 Dawn of Revolution (2024) 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ

2475 Dawn of Revolution

co10banner

lotto432

ufac4c

บาคาร่า

N/A
  • ชื่อไทย: 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ
  • ชื่ออังกฤษ: 2475 Dawn of Revolution (2024)
  • ประเภทหนัง:Documentary, History

“2475 รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ” มันเป็นวินาทีสุดท้ายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของเมืองไทย และเป็นวินาทีสุดท้ายของการตัดสินใจของฝ่ายนักปฏิวัติทุกคนเงียบงันหัวใจเต้นแรง และมันเป็นวินาทีสุดท้ายที่นายทหารที่ถูกหลอกมาบางคนเริ่มจะไหวตัว
แล้วเดาเหตุการณ์เฉพาะหน้าออก แต่ครั้นเหลียวกลับมาข้างหลัง คุณพระช่วย เพื่อนนายทหารที่คุยกันหัวร่อต่อกระซิกอยู่เมื่อกี้ เป็นฝ่ายปฏิวัติเสียหมดสิ้น ทุกคนควักปืนพกออกมาถือเป็นการบังคับไม่ให้หนีอยู่ในที

“2475 Dawn of Revolution” และแล้วพระยาพหลฯ ก็ตัดสินใจอ่านคำแถลงการณ์นั้นด้วยเสียงอันดังสะท้านและบางประโยคก็สั่นแตกพร่า ช้าและ แทรกลงไปถึงขั้วหัวใจของผู้ฟังทั้งกลุ่ม ทุกคนรู้สึกหนาวสะท้านขนลุกซู่ชันขึ้นมาในอึดใจ
แถลงการณ์ภาษาเยอรมันแต่อ่านเป็นภาษาไทยของพระยาพหลฯฉบับนั้นมีใจความสำคัญแต่เพียงว่า