The Djinn s Curse (2023) ของแขก

The Djinn s Curse (2023) ของแขก

co10banner

lotto432

ufac4c

บาคาร่า

บาคาร่า

6.5
  • ชื่อไทย: ของแขก
  • ชื่ออังกฤษ: The Djinn s Curse (2023)
  • ประเภทหนัง:Horror

“ของแขก” ที่คนที่นี้เรียกกันว่า ของของโต๊ะแนแนะ ในโลกของมนุษย์เราคือนายของมัน แต่ในโลกของ ญิน หรือ ผีแขก มันคือนายของเรา ครอบครัวของวินต้องเผชิญกับความลับด้านมืดในโลกของญิน

ทาให้การตัดสินใจของวินที่ต้องการย้ายครอบครัวมาทางานที่ใต้ที่จังหวัดนราธิวาส “The Djinn s Curse” เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาชีวิต กลับเป็นการสร้างปัญหาให้เลวร้ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม วินและครอบครัวจะหาทางออกได้หรือไม่
กับความลับด้านมืดในโลกของญินที่กำลังเกิดขึ้น

6.5
32 votes, average 6.5 out of 10

Awards: N/A

Country: Thailand

Genre: Horror

Actors: Akara Amarttayakul, Amena Pinit, Marika Paekiatchalorn

Director: Kriangkrai Monwichit

Writer: N/A

Language: Thai

BoxOffice: N/A

Type: movie

Title: The Djinn's Curse

Rated: N/A

Released: 28 Sep 2023

Runtime: 96 min